Box
Bokning av box sker via Icesale.se samtidigt som man gör sin anmälan. Bokningen är bindande, och kan endast avbokas med läkar- eller veterinärintyg. 
Pris för hela tävligen 1100 kr inkl. spån

När man lämnar sin box efter tävlingens slut skall den mockas ur helt.


Hagar
Hagarna är gratis, eget material medtages + el. Hagen skall märkas med hästens namn, ryttarens namn och telefonnr. 
Det är ej tillåtet att ha hästen i hagen mellan 20.00-06.00